This page contains geo-tags

Hướng dẫn cách viết đoạn văn (paragraph)

Ở bài viết này, mình sẽ gửi đến các bạn hướng dẫn cách viết đoạn văn (paragrpah). Sau khi đọc xong và áp dụng, các bạn hãy liên hệ mình nếu có bất kì thắc mắc nào nhé.

Cách viết đoạn văn (paragraph)

1. Hướng dẫn lý thuyết:

Về cơ bản một đoạn văn thông thường sẽ được cấu thành từ 02 yếu tố: Câu chủ đề (Topic sentence) và câu hỗ trợ (Supporting details). Câu chủ đề thường nằm ở ví trí đầu đoạn văn và sẽ mang nội dung bao quát của đoạn văn đó. Ngược lại, câu hỗ trợ sẽ nằm ở giữa cho đến cuối đoạn văn và thường là những câu mang nội dung cụ thể để làm rõ nghĩa cho câu chủ đề. Hãy cùng xem ví dụ sau:

Đề bài:

Wild animals have no place in the 21st century, so protecting them is a waste of resources. To what extent do you agree or disagree?

-> Động vật hoang dã không có vị trí trong thế kỉ 21, vì vậy việc bảo vệ chúng được xem là lãng phí tài nguyên. Bạn đồng ý hay không đồng ý đối với quan điểm này?

Bài làm ( ví dụ dưới đây là 01 đoạn văn trong thân bài)

I also disagree with the idea that protecting animals is a waste of resources. It is usually the protection of natural habitats that ensures the survival of wild animals, and most scientists agree that these habitats are also crucial for human survival. For example, rainforests produce oxygen, absorb carbon dioxide and stabilise the Earth’s climate. If we destroyed these areas, the costs of managing the resulting changes to our planet would far outweigh the costs of conservation. By protecting wild animals and their habitats, we maintain the natural balance of all life on Earth.

“Tôi cũng không đồng ý với ý kiến rằng việc bảo vệ động vật là lãng phí tài nguyên. Việc bảo vệ môi trường sống sẽ đảm bảo cho sự sinh tồn của động vật, và hầu hết những nhà khoa học đồng tình rằng môi trường sống cũng rất cần thiết cho sự sinh tồn của loài người. Ví dụ như rừng mưa nhiệt đới sản sinh khí oxy, hấp thụ Co2 và cân bằng khí hậu trái đất. Nếu chúng ta phá hủy những khu vực này, cái giá phải trả của những hậu quả xảy ra sẽ cao hơn so với chi phí gìn giữ. Bằng cách bảo vệ động vật hoang dã và môi trường sống của chúng, chúng ta sẽ duy trì được sự cân bằng của tất cả sự sống trên trái đất.”

Nhìn vào câu đầu tiên của đoạn văn trên, các bạn có thể thấy câu chủ đề của tác giả bài viết đã đề cập về đề bài (protecting animals is a waste of resources) và ý kiến cá nhân (disagree). Từ đó ta suy ra được câu chủ đề thông thường sẽ phải bao gồm 02 yếu tố: Chủ đề (topic) và ý kiến (controlling idea) – tức câu phải có đề cập về nội dung của đề bài và đưa ra quan điểm cá nhân về chủ đề đó. Ở đây tác giả đã đưa ra quan điểm không đồng tình với ý kiến được nêu ra.

Phần tiếp theo là về câu hỗ trợ (supporting details), chúng thường có 02 dạng: Câu giải thích làm rõ hoặc câu đưa ra ví dụ minh họa. Câu “It is usually … human survival.” ở trên giải thích rõ hơn cho câu chủ đề khi đề cập rằng việc bảo vệ động vật sẽ góp phần bảo vệ môi trường sống tự nhiên. Các nhà khoa học cũng tin rằng môi trường sống tự nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người. Câu còn lại “for example, rainforests … Earth’s climate” đưa ra ví dụ minh họa về vai trò của rừng nhiệt đới trong việc cung cấp oxi và hấp thụ khí Co2 giúp cân bằng khí hậu. Các bạn có thể thấy 02 câu này đã hỗ trợ trong việc làm rõ nghĩa hơn cho câu topic sentence (nên đọc lại 2, 3 lần để thấy sự liên kết này). Đây là 02 dạng câu supporting details cơ bản nhất và thường được sử dụng khi viết đoạn văn. Các bạn nên nắm vững và sử dụng thuần thục 02 loại câu này trước khi sử dụng các loại câu khác.

Một số ví dụ khác về câu chủ đề (topic sentence, in đậm) và câu hỗ trợ (supporting details, gạch chân):

I really like apples (apples là topic, like là controlling idea). They are sweet, crisp, and juicy and just filling enough to take the edge off my appetite. When I eat apples, I also think of the vitamins and minerals they contain, and the fiber they supply to keep me healthy.”

Neighborhood watch programs are good for everyone (neighborhood watch programs là topic, good là controlling idea). One reason for this is that neighborhood watches unite neighbors in a common goal. Neighbors work together to protect each other. One family’s security becomes everyone’s concern. Another reason is that neighborhood watches reduce crime in a couple of ways.

2. Bài tập áp dụng:

2.1 Bài tập về topic sentence:

Xác định topic và controlling idea, viết câu topic sentence: Topic Sentence and Controlling Idea Exercises With Answers | Writer River (đáp án nằm ở cuối bài).

Topic sentences worksheet (liveworksheets.com) -> xác định topic và controlling idea (làm xong ấn submit để nhận đáp án)

2.2 Bài tập về supporting details:

– Chọn ra supporting detail không phù hợp: Worksheet Viewer (easyteacherworksheets.com);

Đáp án: Worksheet Viewer (easyteacherworksheets.com)

– Xác định supporting details: Worksheet Viewer (easyteacherworksheets.com)

Đáp án: Worksheet Viewer (easyteacherworksheets.com)

 

Ở các bài viết sau, mình sẽ hướng dẫn thêm làm cách nào để viết câu topic sentence (câu chủ đề) và supporting details (câu hỗ trợ) hay hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *