This page contains geo-tags

3 BÀI TẬP TIẾNG ANH PHÁP LÝ CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TIẾNG ANH PHÁP LÝ CÓ ĐÁP ÁN

Tiếng Anh pháp lý là một chuyên ngành tiếng Anh mang tính chất đặc thù về lĩnh vực pháp luật. Do vậy cách sử dụng của nó cũng sẽ ít nhiều không giống với tiếng Anh phổ thông, đặc biệt về việc sử dụng từ ngữ chuyên ngành và ngữ pháp trong các văn bản như hợp đồng, thư tư vấn, …. Tienganhluat xin được chia sẻ đến các bạn một số bài tập tiếng Anh pháp lý để giúp các bạn kiểm tra và đánh giá lại kiến thức của mình.

Các bài tập sẽ đi kèm với đáp án ở cuối, các bạn có thể kiểm tra lại và gửi mình câu hỏi nếu có bất kì thắc mắc nào.

1. Bài tập tiếng Anh pháp lý về lược bỏ chữ thừa:

Bài tập tiếng anh pháp lý 1

Với sự yêu cầu cao về độ chính xác và chi tiết trong nội dung truyền đạt, người viết thường có xu hướng cố gắng thêm vào các chữ không cần thiết một cách vô thức.

a. He studied abroad in France.

b. Mary left in an abrupt manner.

c. He acted in a suspicious manner.

d. Owing to the fact that he was ill, Barry did not go to work.

e. I am writing you in regard to your letter of March 5, 2014.

2. Bài tập tiếng Anh pháp lý về câu chủ động và bị động:

Việc sử dụng thành thạo câu chủ động và bị động trong tiếng Anh pháp lý rất quan trọng vì nó sẽ giúp cho người viết tập trung vào chủ thể quan trọng trong câu.

a. Christ was played by Mark.

b. Volunteers made the scenery from old boxes.

c. For these reasons, the defendant’s motion should be denied.

d. An answer must be filed within 20 days after the filing of the complaint.

e. The crime was committed by John Smith, who had formerly been Susan’s client.

 

3. Bài tập tiếng Anh pháp lý về viết câu ngắn gọn, súc tích:

Bài tập tiếng Anh pháp lý

Với đặc thù số lượng nhiều chữ trong một câu, việc luyện tập khả năng viết những câu chữ ngắn gọn nhưng vẫn truyền đạt đầy đủ ỹ nghĩa là điều cần thiết (đặc biệt trong ngôn ngữ hợp đồng).

a. She is a student who works hard.

b. He was depressed by the weather, which was dark and dreary.

c. The professor assigned a paper of five pages or six pages.

d. Joan won the competition with a performance that was brilliant.

e. The director is planning a movie that will last two hours or three hours.

-> Đáp án:

Bài 1:

a. He studied in France.

b. Mary left abruptly.

c. He acted suspiciously.

d. Because he was ill, Barry did not go to work.

e. I am writing you regarding your letter of March 5, 2014.

Bài 2:

a. Mark played Christ.

b. No change.

c. The court should deny the defendant’s motion for these reasons.

d. No change.

e. John Smith, who had formerly been Susan’s client, committed the crime.

Bài 3:

a. She is a hardworking student.

b. He was depressed by the dark and dreary weather.

c. The professor assigned a five- or six-page paper.

d. Joan won the competition with a brilliant performance.

e. The director is planning a two- or three-hour movie.

Nếu có bất kì thắc mắc nào, các bạn có thể liên hệ qua các thông tin dưới đây:

Xem thêm một số bài viết liên quan:

Từ Vựng Tiếng Anh Pháp Lý (Hợp Đồng) – Tiếng Anh Luật (tienganhluat.com)

Khóa Học Tiếng Anh Pháp Lý Ứng Dụng – Tiếng Anh Luật (tienganhluat.com)

Khóa Học Tiếng Anh Pháp Lý Cơ Bản – Tiếng Anh Luật (tienganhluat.com)

Tiếng Anh Pháp Lý Dễ Hay Khó – Tiếng Anh Luật (tienganhluat.com)

Nguồn tham khảo:

Legal Writing Exercises: A Practical Guide to Clear and Persuasive Writing for Lawyers: Fruehwald, E. Scott: 9781627228923: Amazon.com: Books

Legal Writing in Plain English, Second Edition: A Text with Exercises (Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing): Bryan A. Garner: 9780226283937: Amazon.com: Books

https://www.pexels.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *