This page contains geo-tags

Top 3 sách học tiếng anh pháp lý hay nhất

Tiếng Anh pháp lý là một lĩnh vực tiếng Anh chuyên ngành được sử dụng chuyên biệt trong bối cảnh công việc đặc thù. Do vậy, việc học và chuẩn bị sẵn một nền tảng tiếng Anh pháp lý   Trong bài viết này, Tienganhluat xin giới thiệu những tài liệu giúp các bạn học từ […]

Từ Vựng Tiếng Anh Pháp Lý (Hợp Đồng)

Từ Vựng Tiếng Anh Pháp Lý (Hợp Đồng) Hợp đồng là một trong những đối tượng mà những người làm việc trong lĩnh vực pháp luật (đặc biệt là pháp chế doanh nghiệp – inhouse) phải đối mặt thường xuyên. Vì vậy, việc nẵm vững và hiểu rõ những thuật ngữ tiếng anh pháp lý […]

Khóa Học Tiếng Anh Pháp Lý Cơ Bản

KHÓA HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ CƠ BẢN TẠI TIENGANHLUAT Tiếng Anh pháp lý có tầm quan trọng lớn trong lĩnh vực pháp luật và các hoạt động liên quan như nghiên cứu, làm việc và học tập. Việc tiếp xúc và tiếp cận với tiếng anh pháp lý sẽ mang lại cho người học […]

Tiếng Anh Pháp Lý Dễ Hay Khó

Trong bài viết này, tienganhluat sẽ đề cập sự khác biệt giữa tiếng anh pháp lý (TAPL) và tiếng anh phổ thông để các bạn có góc nhìn khái quan hơn về hai khái niệm này. Ở mức độ cơ bản, chúng ta sẽ phân loại các vấn đề này chủ yếu trên hai góc […]